Voćna salata

3D sveska 40 listova.
Korica: kunsdruk 300 gr, topla sjajna plastifikacija. Ćoškarenje sa 4 strane.

Unutrašnjost: offsetni papir 80 gr, belina: 100%; kocka i linija.