Blok za beleške

Blok za beleške - 50 listova.

Korica: hromokarton 230 gr.
Spirala: aluminijum, crna, sa 1/4.
Unutrašnjost: offsetni papir 55 gr, belina: 100%;
Kocka.