Blok za beleške

Blok za beleške - 50 listova.

Korica: kunsdruk 200 gr, sjajna plastifikacija.
Unutrašnjost: offsetni papir 55 gr, belina: 100%;
Kocka. Raspoloživo u A6 i A7 formatu.