Šolja

Preporučen način štampe:
Tampon štampa ili termo preslikač